Despre compania


MD RU


Informații generale

   Societate Auditor "Flagman-D" SRL (denumit în continuare Flagman-D) a fost fondată în Republica Moldova și înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a RM pe data de  16 iunie 2008, ca activitate primordială fiind auditul situațiile financiare ale participanților profesioniști la piața asigurărilor. Flagman-D este  membru al Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova(ACAP RM). Până în prezent în companie activează patru auditori , și anume Dolghi Cristina (membru al ACAP RM), Dolghi Vladimir (membru al ACAP RM), Dolghi Igor (membru al ACAP RM)și Macovei Tatiana. 


Misiune

  Flagman-D recunoaște obligațiile față de societate, bazându-se pe obiectivitatea și integritatea auditorilor profesioniști ai societății. Misiunea Flagman-D este de a satisface interesul public prin realizarea creșterii încrederii în situațiile financiare ale agenților economici prin:
  • exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare, în toate aspectele semnificative, care ajută la confirmarea veridicității și eficienții raportării financiare pentru instituțiile financiare în calitate de suport parțial pentru primirea creditelor și împrumuturilor, precum și pentru acționari, cu scopul de a atrage capital;
  • optimizarea politicilor și procedurile adoptate de către clienții noștri în domeniul managementului financiar, contribuind astfel la o utilizare mai eficace și eficientă a resurselor agenților economici;
  • îmbunătățirea sistemelor de gestionare a riscurilor, contribuind astfel la adoptarea unor decizii echilibrate de management;
  • instruirea personalului administrativ cu scopul de a consolida controlul intern al organizației, care permite creșterea fiabilității informațiilor financiare furnizate de către clienți pentru utilizatorii externi;
  • oferirea consultanței în domeniul fiscal ceia ce contribui la aplicarea eficientă și corectă a prevederilor legislației fiscale.

Principiile fundamentale

  În practica desfășurării activităților sale Flagman-D respectă următoarele principii fundamentale:
  • prestarea serviciilor de înaltă calitate;
  • respectarea abordării obiective referitor la îndeplinirea responsabilităților sale;
  • recunoașterea obligațiilor față de societate;
  • comportament etic și profesional.

Structura organizatorică

Organul decizional al Flagman-D este adunarea generală a asociaților. Documentele de constituire 
Flagman-D nu prevăd înființarea  consiliului de administrație al companiei (directorilor).
Organul executiv al Societatii de Audit este reprezentat doamna Dolghi Cristina.


Echipa Societății de Audit 

Nume, Prenume Funcție Studii Grad științific e-mail
Dolghi Cristina  Director General Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate

Doctor în economie c.dolghi@fmd.md
Dolghi Vladimir Director Executiv Academia de Studii Economice, specialitatea Contabilitate și Audit

Magistru în contabilitate v.dolghi@fmd.md
Salii Tatiana Contabil Șef Academia de Studii Economice, specialitatea Contabilitate și Audit


t.salii@fmd.md 

Macovei Tatiana Auditor financiar Academia de Studii Economice, Specializarea Finanțe și Contabilitate

Magistru în contabilitate t.macovei@fmd.md
Ciobanu Tatiana  Auditor financiar Academia de Studii Economice, specialitatea Contabilitate  Magistru în contabilitate t.ciobanu@fmd.md
Ciobanu Irina Auditor financiar Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate

Magistru în contabilitate i.ciobanu@fmd.md
Șișcanu Lina  Auditor financiar Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate Magistru în științe economice
l.siscanu@fmd.md

Lungu Cristina

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate

Magistru în contabilitate

c.triboi@fmd.md

Iacovleva Iulia

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate

Magistru în contabilitate

i.iacovleva@fmd.md

Todica Anastasia

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate

Magistru în contabilitate

a.todica@fmd.md

Crijanovschi Aculina

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate


a.crijanovschi@fmd.md

Răuță Natalia

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate

Magistru în contabilitate

n.rauta@fmd.md

Sarioglo Maria

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate

Magistru în contabilitate

m.sarioglo@fmd.md

Motelica Angelina

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitatea.motelica@fmd.md

Burac Tatiana

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Business si administrare


t.burac@fmd.md

Calașnicova Natalia

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate


n.calasnicova@fmd.md

Plotnicu Olesea

Contabil expert

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate


o.plotnicu@fmd.md

Meleșinschi Lucia

Contabil expert

Academia de Studii Economice, specialitatea  Contabilitate


l.melesinschi@fmd.md

 Jardan Elena

Manager informatii pentru afaceri

Academia de Studii Economice, specialitatea Business si administrare


e.jardan@fmd.md
  

Auditorii Companiei1. Dolghi Cristina      - Certificat de calificare pentru auditul general seria AG nr. 000029 din 08 februarie 2008, nelimitat
                              - Certificat de calificare pentru auditul companiilor de asigurare seria AA nr. 000003 din 08 februarie 2008, nelimitat.

2. Dolghi Vladimir - Certificat de calificare pentru auditul general seria AG nr. 000168 din 08 februarie 2008, nelimitat
                              - Certificat de calificare pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară - auditor al participanții 
                                  profesioniști la piața asigurărilor seria APFN nr. 0000063 din 15 aprilie 2011, nelimitat
                              - Certificat de calificare pentru auditul instituţiilor financiare seria AIF nr. 0012 din 03 ianuarie 2012, nelimitat
                              - Certificat de calificare pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară – auditor al  participanţilor 
                                  profesioniştilor la piaţa valorilor mobiliare seria APFN nr. 0000028 din 20 decembrie 2013, nelimitat.

3. Dolghi Igor            - Certificat de calificare pentru auditul general seria AG nr. 000273 din 09 decembrie 2010, nelimitat.

4. Macovei Tatiana     - Certificat de calificare pentru auditul general seria AG nr. 000297 din 23 octombrie 2012, nelimitat
                              - Certificat de calificare pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară – auditor al  
                                 participanţilor profesioniştilor la piaţa valorilor mobiliare seria APFN nr. 0000029 din 20 decembrie 2013, nelimitat.

5. Vasiloi Lina          - Certificat de calificare pentru auditul general seria AG nr. 000013 din 13 noiembrie anul 2013, nelimitat
                                - Certificat de calificare pentru auditul participanților profesioniști la piața finaciară nebancară - auditor al participanților
                                  profesioniști la piața asigurărilor seria APFN nr. 0000085 din 26 februarie anul 2014, nelimitat
                                - Certificat de calificare pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară – auditor al  participanţilor 
                                  profesioniştilor la piaţa valorilor mobiliare seria APFN nr. 0000028 din 20 decembrie 2013, nelimitat.