Noutăţi


MD | RUFie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

postat 7 apr. 2018, 07:11 de Natalia Calasnicova


Felicitări cu ocazia Zilei Lucrătorului din Silvicultură !

postat 14 sept. 2017, 05:14 de Natalia Calasnicova


Felicitări cu ocazia Zilei Financiarului!

postat 15 aug. 2017, 09:05 de Natalia Calasnicova


21.01.2016 - Introducere IBAN pentru efectuarea transferurilor de credit în valută națională

postat 18 mai 2017, 06:42 de Utilizator necunoscut


Stimate Partener!

In conformitate cu Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 56 din 5 martie 2015, cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, incepind cu 01 ianuarie 2016, este obligatoriu utilizarea codului IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor locale in moneda nationala.

Codul IBAN va substitui numarul contului clientului a tuturor transferurilor, efectuate in moneda nationala prin intermediului sistemului automatizat de plati bancare. In contextul dat, va aducem la cunostinta noile rechizite bancare:

Societatea de Audit «FlagMAN-D» SRL,
Cod Fiscal 1008600029969
BC “VICTORIABANK” SA,
SWIFT: VICBMD2X,
IBAN MDL MD30VI000002224526136MDL

Multumim pentru colaborare!

15.11.2010 - Materiale metodologice pentru intemediarii de asigurări

postat 18 mai 2017, 06:40 de Utilizator necunoscut

Conștietizînd “defectul metologic” format în activitatea intermediarilor de asigurare, și în general în organizație și contabilitate, Societatea de Audit “FlagMAN-D” SRL a luat decizia de a edita un număr de publicații pe tema problemelor de organizare a contabilității și a acitivității operaționale a acestora. Informațiile veridice vor fi plasate cu acces liber pe pagina noastră în secția Publicații.

Invităm persoanele cointeresate să participe activ. Așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră pe adresa office@fmd.md.

01.07.2010 - Transfer in oficiu nou

postat 18 mai 2017, 06:36 de Utilizator necunoscut

Vă informăm că, începînd din iulie 2010, compania noastră se tranferă in noul oficiu din Chișinău, strada Alexei Șciusev 31.

Pentru informații adăugătoare apelați 27-99-98.  15.12.2009 - CNPF explică procedura de decontare a daunelor CTP / CASCO

postat 18 mai 2017, 02:47 de Utilizator necunoscut

În atenţia companiilor de asigurări

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a examinat în limitele competenţei funcţionale adresările asigurătorilor privind modul de aplicare a legislaţiei în vigoare la etapa de constatare a pagubei produse de autovehicul, posesorul căruia deţine o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabilă, iar bunul păgubit este asigurat în baza unui contract facultativ şi, relevă următoarele.
Potrivit art. 22 alin. (11) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (în continuare Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006), dacă la data producerii accidentului de autovehicul, persoana păgubită are în vigoare un contract de asigurare de bunuri pentru bunurile avariate sau distruse prin accidentul de autovehicul, posesorul unor astfel de bunuri va fi despăgubit în temeiul acelui contract.
De menţionat că, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (12) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006, în cazul cînd persoana păgubită se adresează asigurătorului său de bunuri pentru recuperarea prejudiciului, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor vor fi opozabile asigurătorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limita prevederilor legii nominalizate.
Prin urmare, la constatarea pagubei, de comun cu asigurătorul de bunuri va participa şi asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, întrucît potrivit prevederilor art. 22 alin. (13) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006, asigurătorul de bunuri va recupera despăgubirea de asigurare plătită persoanei păgubite de la asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limitele stabilite de Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006.
Astfel, în scopul prevenirii situaţiei de litigiu, între asigurătorul de bunuri şi asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, la stabilirea despăgubirii de asigurare sau la adoptarea soluţiilor tehnologice, Comisia Naţională a Pieţei Financiare solicită asigurătorului care are încheiat contract de asigurare de bunuri cu persoana păgubită, să invite în mod obligatoriu, la procesul de constatare a pagubei, asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, dovedind invitaţia printr-un înscris justificativ, şi atenţionează asupra respectării necondiţionate a prevederilor art. 22 alin. (11), alin. (12) şi alin.(13) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006.
Источник: Официальный сайт НКФР. С оригиналом объявления можно ознакомиться здесь.

теги: страхование, НКФР, КАСКО, ОСАГО

1-7 of 7